ทีมไฮเอนด์ปะทะสิงคโปร์

ทีมไฮเอนด์ปะทะสิงคโปร์

เดินทางถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าวันนี้ สำหรับทีมสอยคิวไฮเอนด์ ซึ่งประกอบไปด้วย “หมู ปากน้ำ” , “มิงค์ สระบุรี”, “ขวัญสระบุรี” , “แก๊ป ไฮเอนด์” , “เป้ ไฮเอนด์” , “ยอด ไฮเอนด์” และยังมีสองหน่อนักกีฬารับเชิญจาก S1 Signature Snooker Club “เอส เอสวัน”…